BuurtWhatsApp beheerder gezocht voor Grijpskerke

Beste inwoners van Grijpskerke,

Graag vragen we uw aandacht voor de veiligheid binnen ons dorp. Om de veiligheid te bevorderen is in het verleden de ‘BuurtWhatsApp Grijpskerke’ opgericht. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp groep die zich richt op het signaleren van verdachte situatie in en om ons dorp. Het doel is dan ook het terugdringen van (kleine) criminaliteit en het aantal woninginbraken te verminderen. Na het melden van verdachte situaties in de BuurtWhatsApp, worden de bewoners die lid zijn van de groep snel gewaarschuwd en kunnen zij extra alert zijn. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Om de BuurtWhatsApp Grijpskerke te doen slagen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk inwoners lid worden van de BuurtWhatsApp Grijpskerke én dat er een goed beheer is van de groep. Nu heeft de BuurtWhatsApp Grijpskerke met dat laatste nog een uitdaging. We missen namelijk een lokale beheerder. Tijdelijk heeft de overkoepelende BuurtWhatsApp Walcheren het beheer overgenomen toen de beheerder van de groep is gestopt. Daarom:

Wie wil (eventueel met hulp en ondersteuning van BuurtWhatsApp Walcheren) beheerder worden van BuurtWhatsApp Grijpskerke?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
BuurtWhatsApp Walcheren

Buurtwhatsappwalcheren@gmail.com

Twitter account: https://twitter.com/Buurt_WhatsApp
Facebook: https://www.facebook.com/Veilig-Walcheren-1713167462243214
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/buurtwhatsapp-walcheren

Volg en like ons:
error