Bestuur

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd en is binnenkort weer actueel.

  • voorzitter
  • Secretaris
  • Jeroen van de Lindeloof – Penningmeester

Wij zijn op zoek naar enkele personen die met ons willen meepraten en meedoen. Voor de evenwichtigheid van de Dorpsraad zou het goed zijn als enkele vrouwen bereid zouden zijn om zitting te nemen in het bestuur. Vrouwen kijken vaak anders tegen dingen aan dan mannen, vrouwen leggen andere accenten.

De Dorpsraad neemt geen persoonlijke kwesties in behandeling. Alleen zaken van algemeen belang.
Welke zaken zijn van algemeen belang?
Een greep uit de vraagstukken die ons het laatste jaren hebben bezig gehouden:
Verhuizing van peuterspeelzaal naar Bergpadschool
Verbouw Bergpadschool
Medewerking aan de Nationale schoonmaak dag
Medeorganisatie van de Dorpschouw en kernavond
Afspraken rondom jaarwisselingen
Ontwikkeling, inrichting en gebruik wozoco+ in Nimmerdor
Opwaarderen speelweide Nieuwstraat
Realiseren speelvoorzieningen en groenvoorziening in Nimmerdor
Woningbouw Bergwei
Realisatie informatiebord Hondegemsweg
Behoud Travalje
Inrichting Dorpsbos en ommetje Grijpskerke
Herinrichting Schuitvlotstraat
Informatievoorziening rondom Vernieuwbouw Pluimveebedrijf Mégg Dutchman
Thema-avonden tijdens ALV
Deelname aan overleg met andere stads- en dorpsraden
Netwerken met kernbewoners, pers, ambtenaren
Beoordelen bestemmingsplannen
En meer

Wat doet een bestuurslid?
Fungeren als aanspreekpunt voor kernbewoners
Vergaderen, zo’n 8 x per jaar
Mening vormen over de op de agenda komende onderwerpen
Die mening delen met de andere dorpsraadleden
Eén of meer onderwerpen (zie de opsomming hierboven) voor zijn/haar rekening nemen
Contact leggen met gemeente Veere of andere instanties over dat onderwerp
Het onderwerp ‘af’ zien te krijgen
Mail en post aan de dorpsraad doorlezen en/of afhandelen.

Benodigde kennis en vaardigheden:
Gezond verstand
Interesse in woon en leefomgeving
De wil om dingen te helpen realiseren

Reageer via dorpsraadgrijpskerke@gmail.com en help ons sterker maken