Historie

Oprichting van de Dorpsraad Grijpskerke

Wim Bartels en Klaas Sengers zijn de oprichters van de Dorpsraad Grijpskerke. Men is gestart met een enquêteformulier in de hele voormalige gemeente Grijpskerke. Daar kwamen 74 aandachtspunten uit zodat het zinvol was een dorpsraad op te richten.

Na de oprichtingsvergadering op 20 maart 2001 bleek het dorp de concept stichtingsstatuten om te willen zetten in de verenigingsvorm. Vooral de ontbrekende nieuwbouw was een wens van inwoners omdat er sinds 1997 niet meer is gebouwd. Het werkgebied van de dorpsraad is beperkt tot de oude gemeente Grijpskerke (inclusief grenscorrecties met Middelburg). De dorpsraad mag zich met alle onderwerpen bezighouden, maar doet niet aan individuele belangenbehartiging. De leefbaarheid in de meest brede zin van het woord wordt bevorderd en daarvoor heeft men contacten met de gemeente, de woningbouwvereniging, het waterschap en andere organisaties en instellingen die het welbevinden in het dorp kunnen bevorderen.
Om dit doel te kunnen bereiken heeft de dorpsraad regelmatig vergaderingen en is er twee maal per jaar een algemene ledenvergadering.

Klaas Sengers en Wim Bartels
Foto: Lex de Meester
Bron: krantenbankzeeland.nl