Collectanten gezocht voor het Rode Kruis in Grijpskerke.

De collecteweek is van 19 t/m 24 juni 2017. Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen met Daphne van der Stoep.

Telefoon: 06-43697752
Email: divdstoep@gmail.com

 

Rode Kruis Week 2017

​​​​​​​​​#RodeKruisWeek – Het Rode Kruis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Ook in Nederland. Of het nu gaat om het verlenen van EHBO tijdens een evenement of het begeleiden van evacuaties en opvang van slachtoffers bij een ramp: wij zijn hier om te helpen.

Help ook!

Tijdens de Rode Kruis Week vragen wij hier extra aandacht voor. Want duizenden vrijwilligers kunnen alleen met jouw bijdrage goed getraind worden en beschikken over bijvoorbeeld warmtedekens, verbandspullen of de middelen
om een EHBO-cursus te geven. Help dus ook!

Collecte

De Rode Kruis Week is van 19 tot en met 24 juni 2017. Dan gaan duizenden enthousiaste vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen voor het Rode Kruis.  We hopen op een mooie opbrengst van onze collecte. Mogen we op jouw gift rekenen?

Rabobank Clubkas Campagne, stem op SVDUO!

Stem mee van 6 april t.m. 18 april 2017!
Vanaf woensdag 6 april breekt tijdens de stemperiode van de Rabobank Clubkas Campagne de strijd om de stemmen los. Dit jaar hopen maar liefst ruim 400 verenigingen en stichtingen op uw stem. Bent u lid van onze bank? Laat uw stem dan gelden en geef deze clubs een steuntje in de rug!
Onze leden ontvangen woensdag 5 april een persoonlijke stemcode per post.

Als lid krijgt u van ons vijf stemmen die u kunt uitbrengen op uw favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Het stemmen gebeurt in een beveiligde omgeving en vindt plaats in stappen. Bij iedere stap staat uitgelegd wat u kunt verwachten en welke stappen u moet uitvoeren om uw stemmen succesvol uit te brengen.

Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag (€ 120.000) gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen en wordt duidelijk wat de waarde per uitgebrachte stem is.

Elke stem telt. Laat deze dus niet verloren gaan en stem op uw favoriete clubs. Wij wensen u veel plezier met het uitbrengen van uw stemmen!

https://www.mijnbankenik.nl/wnb/clubkascampagne Klik hier om te stemmen.

Volkstuinen gemeente Veere privatiseren

Op woensdag 8 maart ondertekenden burgemeester van der Zwaag en de heren Arts en Wisse van de nieuwe volkstuinvereniging gemeente Veere een huurcontract. Deze vereniging heeft per 1 januari 2017 alle gemeentelijke taken op het gebied van volkstuinen overgenomen.

Er zijn volkstuincomplexen in Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Zanddijk, Veere, Vrouwenpolder en Westkapelle. Deze waren in eigendom van de gemeente, waarbij ook het onderhoud en verhuur van de grond vanuit de gemeente geregeld werd. Bij twee complexen was een vereniging actief die dit verzorgde. In overleg met alle betrokkenen is deze nieuwe vereniging opgericht die deze taken nu op zich neemt.

De samenwerking  met de  complexen waar al een vereniging actief was liep altijd erg goed en ook uit het oogpunt van kostenbesparing hebben we besloten alle volkstuincomplexen binnen de gemeente op te laten gaan in deze nieuwe volkstuinvereniging. Een bijkomend voordeel is dat de huur van de volkstuinpercelen  laag kan blijven.

De  nieuwe vereniging telt 231 leden die 39 000 vierkante meter grond tot hun beschikking hebben om te tuinieren. Er zijn nog 25 tuinen beschikbaar, vooral in Grijpskerke en Koudekerke .

SV DUO zoekt vrijwilligers!

Dag allemaal,

Op zaterdag 15 april houden we weer onze jaarlijkse Paaseieren zoektocht. Dat is een leuke activiteit voor onze jeugdleden.

MAAR OF DAT SOORT ACTIVITEITEN ER VOLGEND SEIZOEN NOG ZIJN?????

Dit seizoen stopt er een bestuurslid en zonder genoeg bestuursleden kunnen we als vereniging geen extra activiteiten organiseren. Erger nog: straks zal de vereniging ophouden met bestaan want zonder genoeg bestuursleden kan een vereniging niet.

Daarom het volgende verzoek van het bestuur:

Beste leden en ouders van leden,

Een vereniging kan alleen bestaan met leden, leiding en een volledig bestuur.

Helaas stopt Mirjam Schout heel binnenkort met haar bestuurstaken. Daardoor draait de vereniging nu op 4 bestuursleden.

Dit is echt heel weinig!

Daarom een noodkreet van ons, Mariska, Simone, Marjolein en Marinde; Wie wil ons bestuursteam versterken?

We begrijpen dat iedereen het druk heeft, maar het zou toch heel fijn zijn als u en/of uw kinderen op het eigen dorp sport kunnen blijven beoefenen?

U kunt ons al helpen door:

  • Te notuleren bij de vergaderingen (een paar keer per jaar)
  • Versturen van mailing voorafgaand aan deze vergaderingen.

Ook als u niet handig bent op de PC, maar wel  bestuurslid wilt worden, bent u ook van harte welkom!

Zou u ons hierbij willen helpen of weet u iemand?

Mail dan naar SVDUOGRIJPSKERKE@GMAIL.COM

Namens alle leden, dank u wel!

 

Mariska Minderhoud, Simone de Kuijper, Marjolein van Sluijs en Marinde Matthijsse